Hopp til innholdet

Opplæring av behandlere

Opplæring i «Stå Opp» tilbys i følgende former:

  • «On-site» opplæring: Én eller flere psykologer fra Stå Opp-teamet reiser ut til en kommune og gjennomfører en opplæringsdag og en oppfølgingsdag.
    • Opplæringsdagen skal gjøre kommunen rustet til å planlegge og gjennomføre en Stå Opp-gruppe, mens oppfølgingsdagen fokuserer på kvalitetsheving og dybdelæring av metoden.
    • Oppfølgingsdagen skal legges på samme dag som en behandlingsgruppe, slik at Stå Opp-teamet får observert gjennomføring av én samling.
    • Ta kontakt her for mer informasjon og priser.
  • Seminar om Stå Opp: Et todagers seminar hvor vi samler instruktører fra hele Norge for en grundig faglig gjennomgang og praktisk trening i ferdigheter som er sentrale for å lykkes med Stå Opp-behandling. Seminarets mål er at man skal opparbeide seg nok kompetanse og trygghet til at man kan arrangere en Stå Opp-gruppe i egen kommune.
    Her kommer mer informasjon om fremtidige opplæringsseminar.