Hopp til innholdet

Webinar

Bli med på webinar!

Vi inviterer til webinar for gruppeledere i Stå Opp. Rundt i landets kommuner er det flere og flere som holder søvngrupper og vi vil legge til rette for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Vi har to gratis webinarer denne våren.

Det første webinaret holdes 21. mars, og er beregnet for deg som har drevet Stå Opp-grupper tidligere, og ønsker inspirasjon rundt hvordan rekruttere nye deltakere til gruppene.

Det andre er for deg som lurer på om Stå Opp er noe for din kommune. Dette holdes 29. april.

Mars 2024

Utfordringer med rekruttering og hvordan imøtegå disse

Av og til kan det være utfordringer knyttet til det å få nok deltakere til Stå opp-grupper. Målet med webinaret er å legge til rette for erfaringsutveksling innenfor denne tematikken.

Kanskje har du noen gode forslag som andre ikke har tenkt på? Kanskje får du noen tips du kan bruke i din kommune?

Tidspunkt: Torsdag 21. mars kl. 14:00

Program

Innledning ved psykologspesialist Iver Strandheim og psykolog Ingunn Dreyer Ødegaard
Høyttenkning, idemyldring og samtale.

Webinaret varer en times tid.

April 2024

Stå Opp: Noe for deres kommune?

Søvnproblemer er utbredt i befolkningen. Mange opplever at deres livskvalitet og funksjonsevne blir kraftig redusert pga. søvnvansker. Stå Opp er en gruppeintervensjon som er utviklet til bruk i kommuner. Flere og flere kommuner i Norge har tatt i bruk metoden. Frisklivssentraler og Rask psykisk helsehjelp er vanligste nedslagsfelt.

Ser dere behov for et søvntilbud til befolkningen i kommunen som virker? Ser dere mange slitne og frustrerte innbyggere som ønsker hjelp med søvnvansker? Delta på webinaret og lær om hvordan og hvorfor Stå Opp er et godt tilbud å ha i kommunens gruppeportefølje! Metoden er forsket på i en randomisert kontrollert studie, og resultatene er svært gode.

Tidspunkt: Torsdag 29. april kl. 14:00

Program

  • Hva er Stå Opp?
  • Hva er insomni?
  • Hvordan foregår gruppeopplegget?
  • Hva må gruppedeltakerne gjøre?
  • Hvorfor virker dette?
  • Hvordan blir man opplært i metoden?

Webinaret ledes av psykologspesialist Iver Strandheim og psykolog Ingunn Dreyer Ødegaard

Om Stå Opp

Søvnbehandlingsprogrammet «Stå Opp» er et kognitivt atferdsterapeutisk gruppetilbud utviklet for bruk i kommunehelsetjenesten. Gruppebehandlingen er skreddersydd for bruk i lavterskeltilbud i kommuner, og vil særlig passe inn ved Frisklivssentraler og Rask psykisk helsehjelp.

Behandlingsprogrammet er også kvalitetssikret gjennom systematisk innsamlede data i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og resultatene er presentert i en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening, august 2020. Resultatene er svært gode.