Hopp til innholdet

Påmelding

Vi inviterer til to-dagers opplæringsseminar i Stå Opp-metoden. Målet for seminaret er at deltakerne skal være i stand til å holde egne behandlingsgrupper etter to intensive dager sammen med oss. 

 

Seminaret byr på en kombinasjon av grundig teoretisk opplæring i metoden og praktisk ferdighetstrening. I tillegg legges det vekt på hva som skal til for å lykkes med å planlegge og gjennomføre en vellykket behandlingsgruppe. Praktisk ferdighetstrening skjer i mindre grupper. Man får alt materiale man trenger for å komme i gang: behandlingsmanual, deltakerhefter, PP-slides og søvndagbøker. Kursavgiften inkluderer lunsj på hotellet to dager.

 

Kurset søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet i Norsk Psykologforening.

 

Om Stå Opp:
Søvnbehandlingsprogrammet «Stå Opp» er et kognitivt atferdsterapeutisk gruppetilbud utviklet for bruk i kommunehelsetjenesten. Gruppebehandlingen er skreddersydd for bruk i lavterskeltilbud i kommuner, og vil særlig passe inn ved Frisklivssentraler og Rask psykisk helsehjelp. Behandlingsprogrammet er også kvalitetssikret gjennom systematisk innsamlede data i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og resultatene er presentert i en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening, august 2020. Resultatene er svært gode.

 

Smittevern:

Thon Hotels følger 1- meters regelen gitt av Helsedirektoratet. 

Arrangøren legger til rette for digital overføring dersom deltaker ikke kan møte grunnet forhold relatert til Covid-19.

 

Avbestillingsregler: 

Ved avbestilling innen 6. november refunderes hele beløpet. 

Ved avbestilling fra 7. november til 29. november refunderes halvparten av beløpet.

Ved avbestilling etter 30. november gis det ingen refusjon.