Opplæringsseminar

Om seminaret: 

Vi inviterer til opplæringsseminar i Stå Opp-metoden. Målet for seminaret er at deltakerne skal være i stand til å holde egne behandlingsgrupper etter en intensiv dag med oss. Vi ordner også slik at man har behandlingsmanual, deltakerhefter, slides, søvndagbøker og alt man trenger for å komme i gang. Seminaret gjennomføres på digital plattform/video.

Seminaret byr på en kombinasjon av grundig teoretisk opplæring i metoden og praktisk ferdighetstrening. I tillegg legges det vekt på hva som skal til for å lykkes med å planlegge og gjennomføre en vellykket behandlingsgruppe. Praktisk ferdighetstrening skjer i mindre grupper. Man får alt materiale man trenger for å komme i gang: digitale  versjoner av behandlingsmanual, deltakerhefter, PP-slides og søvndagbøker sendes ut på epost i forkant av seminaret.

Dersom det er arbeidsgiver som skal betale for kurset er det viktig av du velger at Bedriftspåmelding, da får du lagt inn organisasjonsnummer og arbeidsgivers eventuelle referansenummer, og fakturaen kommer da til riktig mottaker. 

Dersom denne datoen ikke passer for deg, anbefaler vi at du melder deg på vår epostliste, så holde vi deg oppdatert når vi har klar en dato for neste seminar. 

Praktisk info

Dato: 13. september 2021, kl. 09.00-15.00

Sted: Digitalt på Zoom, der du er. 

Målgruppe: Alle med treårig helsefaglig utdanning, psykologer og leger med interesse for søvnbehandling. Ledere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet i Norsk Psykologforening.

Pris: 2000,- pr. deltaker

Påmeldingsfristen er 10. september. 
(Ved avbestilling innen 1. juni refunderes halvparten av beløpet, ingen refusjon etter dette.) 

Om Stå Opp: 
Søvnbehandlingsprogrammet «Stå Opp» er et kognitivt atferdsterapeutisk gruppetilbud utviklet for bruk i kommunehelsetjenesten. Gruppebehandlingen er skreddersydd for bruk i lavterskeltilbud i kommuner, og vil særlig passe inn ved Frisklivssentraler og Rask psykisk helsehjelp.

Behandlingsprogrammet er også kvalitetssikret gjennom systematisk innsamlede data i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og resultatene er presentert i en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening, august 2020. Resultatene er svært gode.