Hopp til innholdet

Opplæringsseminar

Velkommen til seminar

Vi inviterer til opplæringsseminar i Stå Opp-metoden.

Målet for seminaret er at deltakerne skal være i stand til å holde egne behandlingsgrupper etter to dagers opplæring.

Seminaret byr på en kombinasjon av grundig teoretisk opplæring i metoden og praktisk ferdighetstrening. I tillegg legges det vekt på hva som skal til for å lykkes med å planlegge og gjennomføre en vellykket behandlingsgruppe. Praktisk ferdighetstrening skjer i mindre grupper.

Deltakerne får alt materiale man trenger for å komme i gang: behandlingsmanual, deltakerhefter, PP-slides og søvndagbøker.

Målgruppe:
Helsepersonell med minimum treårig helsefaglig utdanning, samt psykologer og leger. Ledere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Opplæringen er godkjent som 12 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister av Psykologforeningen.

 

 

Kursholdere:
Iver Strandheim, psykologspesialist 
Paul Andreas Croos Aasen, psykolog
Ingunn Dreyer Ødegaard, psykolog

Dato: 06.06.2024 – 07.06.2024 

Påmeldingsfrist: 29.05.2024

Sted: St. Olavs Plass 1, Oslo, Norge

 

 
 
 

Program

Torsdag 6. juni 2024:

0930-1000: Registrering og innsjekk
Bolk 1: Hva er Stå Opp? Hvorfor virker det? Hvordan legge til rette for vellykket gruppebehandling? Oversikt over innholdet i behandlingen. Hvordan bruke behandlingsmanualen?
1200-1300: Lunsj
Bolk 2: Den viktige forsamtalen – hvem skal med og ikke? Motiverende intervju. 
Bolk 3: Praktisk ferdighetstrening – Hvordan gjøre deltakerne klare for gruppebehandling? 

Fredag 7. juni 2024:

Bolk 1: Søvndagbok – Hvordan gjøre deltakerne i stand til å bruke søvndagbok? Hva er vanlige feil deltakerne gjør? 
Bolk 2: Vanlige dilemmaer og vanskelige problemstillinger i behandling
1200-1300: Lunsj 
Bolk 3: Praktisk ferdighetstrening – Vanskelige spørsmål og dilemmaer 
Bolk 4: Tilbakefallsforebygging – Når er man egentlig frisk? Og hvordan hindre at problemene kommer tilbake?  

Dag 2 avsluttes kl. 15:00

Om Stå Opp

Søvnbehandlingsprogrammet «Stå Opp» er et kognitivt atferdsterapeutisk gruppetilbud utviklet for bruk i kommunehelsetjenesten. Gruppebehandlingen er skreddersydd for bruk i lavterskeltilbud i kommuner, og vil særlig passe inn ved Frisklivssentraler og Rask psykisk helsehjelp.

Behandlingsprogrammet er også kvalitetssikret gjennom systematisk innsamlede data i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og resultatene er presentert i en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening, august 2020. Resultatene er svært gode.